فیلتر کیسه ای (بگ فیلتر – bag filter) عبارت است از محفظه ای شامل تعدادی کیسه آویخته و وصل شده به نگه دارنده هایی موسوم به کیج (cage) . با عبور گاز حاوی غبار از دریچه ورودی و حرکت به سمت خروجی فیلتر، غبار موجود، روی سطح خارجی کیسه ها می نشیند. سپس در مقاطع زمانی معین با اعمال پالس هوا، غبار موجود بر کیسه تکانده شده و به هاپر زیرین فیلتر ریخته می شود . به این ترتیب غبار از گاز جدا می شود. یکی دیگر از تجهیزاتی که به صورت گسترده برای غبارزدایی هوا در صنایع سیمان استفاده می شود بگ فیلترها می باشند. این نوع از فیلترها دارای بازدهی غبارگیری بالا می باشند که با توجه به نوع غبار تا ۹۹٫۹ درصد بازدهی دارند. عاملی که کاربرد آن را محدود می کند، دمای گاز ورودی به آن می باشد، با پیشرفت های جدید در تهیه الیاف کیسه ای دامنه استفاده از آن ها وسیع تر شده است

با استفاده از مصنوعات نساجی جدید کیسه ها تحمل دمای بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتی گراد را دارند. عوامل زیر در بگ فیلترها نقش اساسی بازی می کنند :

• جنس کیسه های مورد استفاده

• منطقه غبار زدایی

• ساختار و شکل کیسه ها

• نوع سیستم غبار تکانی از کیسه ها

مورد آخر موجب می شود، صنایع به سمت استفاده از سیستم های غبار گیری مبتنی بر پالس هدایت شوند. در این نوع از بگ فیلترها با تزریق پالسی از هوای فشرده در مدت زمان کوتاهی غبارتکانی کیسه ها انجام می شود

اب و صنعت ارینا اب و صنعت ارینا

اجزای تشکیل دهنده فیلتر کیسه ای

  1. کیج یا قفس های نگه دارنده و فیلتر های کیسه ای
  2. محفظه ی بگ فیلتر یا غبارگیر کیسه ای
  3. هاپر یا قیف
  4. سیستم تخلیه غبار از سطح فیلترها
  5. سیستم پاکسازی فیلترها
  6. کمپرسور هوا
  7. فن

روش های پاکسازی در فیلترهای کیسه ای

برای پاکسازی و تمیز کردن فیلترهای کیسه ای از شیوه های مختلف و متفاوتی استفاده می شود که از میان آنها، معمولا روش های لرزاننده مکانیکی، جریان هوای معکوس و پالس جت کاربرد بیشتری دارند.

لرزاننده ی مکانیکی (mechanical shaking )

در این روش یک طرف فیلتر های کیسه ای استوانه ای به یک صفحه ی متحرک متصل است که این صفحه توسط یک موتور، لرزانده می شود و سبب تکان خوردن فیلتر های کیسه ای می شود و گرد و غبار از درون فیلتر کیسه ای خارج می شود .
نسبت هواگذر به پارچه (air to cloth ratio) برای این نوع از بگ فیلتر ها ( غبارگیر های کیسه ای ) بسیار کم می باشد به همین دلیل به تعداد بسیار بیشتری فیلتر کیسه ای مورد نیاز است به همین دلیل فضای کاری زیادی برای این گونه بگ فیلتر ها ( غبارگیر های کیسه ای ) مورد نیاز است .

اب و صنعت ارینااب و صنعت ارینا

هوای معکوس (reverse air )

در بگ فیلتر های هوای معکوس ( غبار گیر های صنعتی )، انتهای فیلتر های کیسه ای به یک صفحه ی فلزی متصل شده و طرف دیگر آن ها بصورت معلق از بالای بگ فیلتر آویخته می شوند .
این نوع از بگ فیلتر ها ( غبارگیر های صنعتی ) از چند قسمت تشکیل شده اند تا امکان عملکرد پیوسته را برای سیستم فیلتراسیون فراهم نماید .
این سیستم نیز مانند سیستم لرزاننده ی مکانیکی، فضای بسیار بالا برای پیاده سازی نیاز دارد .

پالس جت (pulse jet)

در سیستم فیلتراسیون به روش پالس جت، هر فیلتر کیسه ای بصورت مجزا توسط قفس های فلزی حمایت می شود . هوای آلوده از پایین محفظه ی بگ فیلتر ( غبارگیر کیسه ای ) وارد شده و غبار ها توسط سطح خارجی فیلتر های کیسه ای به دام افتاده و هوای تصفیه شده از بالای بگ فیلتر خارج می شود .برای پاکسازی فیلتر های کیسه ای از ذرات گرد و غبار ، از پالس جت هوای فشرده استفاده میشود .

کاربرد فیلتر های کیسه ای

فیلتراسیون سیالات با ویسکوزیته پایین (مانند آب و هوا)

فیلتراسیون سیالات با ذرات معلق (آلاینده های) قابل توجه و گرد و غبار های زیر میکرون

سازگار برای کار در شرایط عملیاتی تا دمای °C ۲۸۰ و در محیط های اسیدی، قلیایی، یا اکسید کننده

بک فیلتر اب و صنعت ارینابک فیلتر اب و صنعت ارینا